Vi ste na stranici: Home › Usluge › Usluge

Usluge


Prevodilačka agencija SINTAKSA pruža usluge pismenog i usmenog prevođenja.PISMENO PREVOĐENJEPismeno prevođenje bez overe sudskog prevodioca podrazumeva prevode brošura, uputstava za upotrebu, multimedijalne prezentacije, web stranice i dr.

Pismeno prevođenje sa overom sudskog prevodioca se odnosi na prevode zvaničnih dokumenata Potvrda, Uverenja, Diploma, Punomoćja, Notarskih overa, Apostila, Izvoda, Ugovora i sl.

USMENO PREVOĐENJE


-    Simultano


Simultano prevođenje obavlja se u kabinama, a slušaoci prevod čuju preko bežičnih slušalica. Za ovakvu vrstu prevođenja uvek su potrebna dva prevodioca koji se, po prevodilačkim standardima, smenjuju na svakih 15-20 minuta i prevode istovremeno sa govornikom.


-    Konsekutivno


Prilikom konsekutivnog prevođenja tumač se nalazi pored govornika i prevodi delove rečenica. Ako je prevod namenjen jednoj ili dvema osobama u dvorani.


Hitni prevodi

Prevodi završeni u veoma kratkim rokovima , u zavisnosti od obima dokumenata i ciljnih jezika.
Naša brza prevodilačka služba je savršena za one prioritetne dokumente koji su vam potrebni za nekoliko sati.Kontakt informacije

office@sintaksa.rs                  011 2416 219

info.sintaksa@gmail.com      065 85 353 85