Vi ste na stranici: Home › 03 › Isporuka

Isporuka


Gotovi prevodi se isporučuju u skladu sa vrstom teksta i uz poštovanje zahteva naručioca:

-u elektronskoj formi,
-snimljeni na CD-u ili USB-u,
-u štampanom obliku.

Sve prevode koji nisu u elektronskom formatu isporučujemo lično na zahtev klijenta.