Sintaksa - prevodilačka agencija - Site Map

The Sintaksa - prevodilačka agencija Web site at a glance

Home

Sintaksa - agencija za prevođenje

Prevodilačka agencija SINTAKSA je osnovana 2008. godine u Beogradu. Posebnu pažnju smo posvetili pažljivom odabiru svog tima pouzdanih saradnika, koji poseduju vrhunsko znanje i koji iza sebe imaju


Usluge

Usluge

Prevodilačka agencija SINTAKSA pruža usluge pismenog i usmenog prevođenja. PISMENO PREVOĐENJE Pismeno prevođenje bez overe sudskog prevodioca podrazumeva prevode brošura, uputstava za upo


Cenovnik

Cene

Cena usluge prevođenja zavisi od više faktora-    Jezičke kombinacije-    Vrste i kompleksnosti teksta namenjenog prevođenju-    Rok isporukeOsno


Isporuka

Isporuka

Gotovi prevodi se isporučuju u skladu sa vrstom teksta i uz poštovanje zahteva naručioca:-u elektronskoj formi,-snimljeni na CD-u ili USB-u,-u štampanom obliku.Sve prevode koji nisu u


Kontakt informacije

office@sintaksa.rs                  011 2416 219

info.sintaksa@gmail.com      065 85 353 85